Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2835583

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie
z dnia 1 września 2015 r.
I SA/Rz 638/15

UZASADNIENIE

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w składzie: Przewodniczący S. NSA Jacek Surmacz Sędziowie WSA Małgorzata Niedobylska WSA Jarosław Szaro ( spr.) Protokolant ref. staż. Joanna Kulasa po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 1 września 2015 r. sprawy ze skargi spółka "A" w Ł na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia (...) marca 2015 r. nr (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych. - oddala skargę - @U

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.