Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2882161

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie
z dnia 23 października 2012 r.
I SA/Rz 611/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Jacek Surmacz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie po rozpoznaniu w dniu 23 października 2012 r., w Wydziale I na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi "A" sp. z o.o., z siedzibą w J., na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia (...) lipca 2010 r., nr (...), w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych postanawia: podjąć zawieszone postępowanie sądowe.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.