I SA/Rz 590/13 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2871053

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 10 września 2013 r. I SA/Rz 590/13

UZASADNIENIE

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w składzie: Przewodniczący S. WSA Grzegorz Panek ( spr.) Sędziowie WSA Jarosław Szaro WSA Kazimierz Włoch Protokolant sekr. sąd. Eliza Kaplita-Wójcik po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 10 września 2013 r. sprawy ze skargi J. G. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia (...) maja 2013 r. nr (...) w przedmiocie podatku akcyzowego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu NISędzia SAN KING CAB - oddala skargę-@U

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.