Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2894657

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie
z dnia 10 marca 2011 r.
I SA/Rz 53/11

UZASADNIENIE

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w składzie: Przewodniczący S. NSA Jacek Surmacz Sędziowie WSA Małgorzata Niedobylska (spr.) WSA Grzegorz Panek Protokolant st.sekr.sąd. Beata Janczewska po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 10 marca 2011 r. sprawy ze skargi W.D. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej z dnia (...) listopada 2010 r. nr (...) w przedmiocie postępowania egzekucyjnego - oddala skargę - @U

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.