I SA/Po 900/18, Usługi organizacji zakupów między podmiotami powiązanymi jako niewyłączone z kosztów. - Wyrok Wojewódzkiego... - OpenLEX

I SA/Po 900/18, Usługi organizacji zakupów między podmiotami powiązanymi jako niewyłączone z kosztów. - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2633056

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.