I SA/Po 725/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu - OpenLEX

I SA/Po 725/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2803926

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 15 listopada 2017 r. I SA/Po 725/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Waldemar Inerowicz.

Sędziowie WSA: Katarzyna Nikodem (spr.), Barbara Rennert.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w trybie uproszczonym w dniu 15 listopada 2017 r. sprawy ze skargi (...) na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia (...) nr (...) w przedmiocie odmowa umożliwienia zapoznania się z dokumentami oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.