I SA/Po 47/16 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu - OpenLEX

I SA/Po 47/16 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2822182

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 16 listopada 2016 r. I SA/Po 47/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Bejgerowska.

Sędziowie WSA: Ireneusz Fornalik, Barbara Rennert (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 listopada 2016 r., sprawy ze skargi AG, na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w (...), z dnia (...) r. nr (...), w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2014 r.,, oddala skargę,,

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.