Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2872986

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 29 października 2013 r.
I SA/Po 305/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Katarzyna Nikodem.

Sędziowie WSA: Karol Pawlicki, Małgorzata Bejgerowska (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 października 2013 r. sprawy ze skargi (...) na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej (...) z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiące marzec i kwiecień 2009 r. postanawia:

1. z uwagi na chorobę sędziego zamkniętą rozprawę otworzyć na nowo;

2. nowy termin rozprawy wyznaczyć z urzędu, uwzględniając termin rozprawy w sprawie ze skargi (...), o sygn. akt I SA/Po 306/13.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.