I SA/Po 222/13 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2870990

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 11 września 2013 r. I SA/Po 222/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Bejgerowska.

Sędziowie: NSA Włodzimierz Zygmont, WSA Karol Pawlicki (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 września 2013 r. sprawy ze skargi "A" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna (...) na interpretację indywidualną Ministra Finansów działającego przez organ upoważniony Dyrektora Izby Skarbowej (...) z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.