I SA/Po 1049/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu - OpenLEX

I SA/Po 1049/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2802099

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 27 października 2017 r. I SA/Po 1049/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Barbara Rennert.

Sędziowie: NSA Włodzimierz Zygmont, WSA Katarzyna Nikodem (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w trybie uproszczonym w dniu 27 października 2017 r. sprawy ze skargi "A" Sp. z o.o. (...) na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego (...) z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie odmowa wszczęcia postępowania oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.