I SA/Op 566/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2807404

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 24 lutego 2016 r. I SA/Op 566/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Anna Wójcik.

Sędziowie WSA: Krzysztof Bogusz, Marzena Łozowska (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 lutego 2016 r. sprawy ze skargi M. P. na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi działającego w imieniu Ministra Finansów z dnia 1 lipca 2015 r., nr (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.