I SA/Op 398/13 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2870995

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 4 września 2013 r. I SA/Op 398/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Anna Wójcik.

Sędziowie: NSA Gerard Czech (spr.), WSA Marta Wojciechowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 4 września 2013 r. sprawy ze skargi T. G. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu z dnia 22 marca 2013 r., nr (...) w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku od towarów i usług za luty 2010 r. oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.