I SA/Op 332/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2804680

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 6 grudnia 2017 r. I SA/Op 332/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Marzena Łozowska (spr.).

Sędziowie WSA: Marta Wojciechowska, Anna Wójcik.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 grudnia 2017 r. sprawy ze skargi B. Ł. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Opolu z dnia 26 czerwca 2017 r., nr (...) w przedmiocie ustalenia zobowiązania w podatku od spadków i darowizn oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.