Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2914017

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu
z dnia 11 sierpnia 2010 r.
I SA/Op 189/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Marzena Łozowska.

Sędziowie: NSA Joanna Kuczyńska (spr.), WSA Anna Wójcik.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 11 sierpnia 2010 r. sprawy ze skargi Zakładu Projektowania i Usług Technicznych - A. i M. B. sp.j. w O. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu z dnia (...), nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług za wrzesień 2005 r. oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.