Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2840405

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu
z dnia 25 listopada 2015 r.
I SA/Op 104/15

UZASADNIENIE

Sentencja

Wyciąg z protokołu rozprawy Sygn. akt I SA/Op 103/15 Dnia 25 listopada 2015 r. PROTOKÓŁ ROZPRAWY Przewodniczący Sędzia WSA Anna Wójcik Sędziowie: Sędzia WSA Marzena Łozowska Sędzia WSA Marta Wojciechowska (spr.) Protokolant Referent stażysta Dorota Ziółecka Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu, Wydział I na posiedzeniu jawnym rozpoznawał sprawę ze skargi A. S. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Opolu z dnia 28 listopada 2014 r. nr (...) w przedmiocie określenia zobowiązania w opłacie paliwowej za lipiec 2011 r. Posiedzenie rozpoczęto o godzinie 10.00, zakończono o godzinie 10.20. (...) Sąd postanowił: na podstawie art. 111 § 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi połączyć sprawy o sygn. I SA/Op 103/15, I SA/Op 104/15, I SA/Op 105/15, I SA/Op 106/15, I SA/Op 107/15, I SA/Op 108/15, I SA/Op 109/15 do wspólnego rozpoznania oraz rozstrzygnięcia i prowadzić pod sygnaturą I SA/Op 103/15. (...)

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.