Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2848928

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie
z dnia 28 maja 2014 r.
I SA/Ol 642/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Wiesława Pierechod.

Sędziowie WSA: Zofia Skrzynecka (spr.), Tadeusz Piskozub.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie po rozpoznaniu w Olsztynie na rozprawie w dniu 28 maja 2014 r. sprawy ze skargi R. P. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej z dnia "(...)", nr "(...)" w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.