I SA/Ol 522/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie - OpenLEX

I SA/Ol 522/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2801568

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 25 października 2017 r. I SA/Ol 522/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jolanta Strumiłło (spr.).

Sędziowie WSA: Ryszard Maliszewski, Przemysław Krzykowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 października 2017 r. sprawy ze skargi Spółki A. na informację Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z dnia "(...)", nr "(...)" w przedmiocie nieuwzględnienia protestu oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.