Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2916731

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie
z dnia 25 listopada 2010 r.
I SA/Ol 397/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Andrzej Błesiński (spr.).

Sędziowie: NSA Włodzimierz Kędzierski, WSA Zofia Skrzynecka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie po rozpoznaniu w Olsztynie na rozprawie w dniu 25 listopada 2010 r. sprawy ze skargi Z. M. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia "(...)" nr "(...)" w przedmiocie określenia daty powstania długu celnego, określenia kwoty podatku akcyzowego, opłaty paliwowej oraz podatku od towarów i usług oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.