Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2840075

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie
z dnia 25 listopada 2015 r.
I SA/Ol 355/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Wojciech Czajkowski.

Sędziowie WSA: Renata Kantecka, Ryszard Maliszewski (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 listopada 2015 r. sprawy ze skargi Gminy A na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej działającego z upoważnienia Ministra Finansów z dnia "(...)" nr "(...)" w przedmiocie podatku od towarów i usług oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.