I SA/Ol 337/16 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2812028

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 24 maja 2016 r. I SA/Ol 337/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Wiesława Pierechod (spr.).

Sędziowie WSA: Wojciech Czajkowski, Jolanta Strumiłło.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 maja 2016 r. sprawy ze skargi Gminy A na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej - działającego z upoważnienia Ministra Finansów z dnia "(...)", nr "(...)" w przedmiocie podatku od towarów i usług oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.