I SA/Ol 109/24, Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości gminnych gruntów i budynków wykorzystywanych przez spółkę komunalną zaopatrującą mieszkańców w wodę - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3725247

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.