I SA/Ol 106/22, Kwalifikacja dostawy gruntu z budynkiem niestanowiącym własności zbywcy - Wyrok Wojewódzkiego Sądu... - OpenLEX

I SA/Ol 106/22, Kwalifikacja dostawy gruntu z budynkiem niestanowiącym własności zbywcy - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3337451

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zamów dostęp testowy i zapoznaj się ze wszystkimi możliwościami programu.