I SA/Lu 986/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3143664

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 21 sierpnia 2019 r. I SA/Lu 986/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Wiesława Achrymowicz (spr.).

Sędziowie WSA: Krystyna Czajecka-Szpringer, Małgorzata Fita.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 21 sierpnia 2019 r. sprawy ze skargi T..B. F. D. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w D. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług z tytułu importu towaru oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.