I SA/Lu 932/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3136970

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 12 czerwca 2019 r. I SA/Lu 932/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Halina Chitrosz-Roicka (spr.).

Sędziowie WSA: Krystyna Czajecka-Szpringer Andrzej Niezgoda.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 12 czerwca 2019 r. sprawy ze skargi M. B. na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia (...) nr (...) w przedmiocie oddalenia skargi na czynności egzekucyjne - oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.