I SA/Lu 349/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3139666

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 6 listopada 2019 r. I SA/Lu 349/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Monika Kazubińska-Kręcisz.

Sędziowie WSA: Krystyna Czajecka-Szpringer, Ewa Kowalczyk (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 6 listopada 2019 r. sprawy ze skargi B. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia (...) nr (...) w przedmiocie przedłużenia terminu zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym za sierpień 2015 r. - oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.