I SA/Lu 283/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie - OpenLEX

I SA/Lu 283/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2796574

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 7 lipca 2017 r. I SA/Lu 283/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Grzegorz Wałejko (spr.).

Sędziowie WSA: Monika Kazubińska-Kręcisz Ewa Kowalczyk.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 7 lipca 2017 r. sprawy ze skargi A. M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości podatkowej (I i II raty podatku rolnego za 2016 r.) - oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.