I SA/Lu 179/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3002967

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 11 maja 2018 r. I SA/Lu 179/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Danuta Małysz (spr.).

Sędziowie WSA: Wiesława Achrymowicz Andrzej Niezgoda.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 11 maja 2018 r. sprawy ze skargi P. na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia (...) grudnia 2017 r. nr (...) w przedmiocie oddalenia skargi na czynności egzekucyjne - oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.