I SA/Lu 1304/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2809959

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 6 kwietnia 2016 r. I SA/Lu 1304/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Halina Chitrosz-Roicka.

Sędziowie WSA: Wiesława Achrymowicz, Krystyna Czajecka-Szpringer (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 6 kwietnia 2016 r. sprawy ze skargi B. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) września 2015 r. nr (...) w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2010 r. oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.