I SA/Lu 1046/17, Wymóg wykazania przez prowadzącego działalność zasadności wydatku z perspektywy treści art. 90 ust. 3d u.s.o.... - OpenLEX

I SA/Lu 1046/17, Wymóg wykazania przez prowadzącego działalność zasadności wydatku z perspektywy treści art. 90 ust. 3d u.s.o. Wydatki, które nie mogą być uznane za bieżące wydatki szkoły określone w art. 90 ust. 3d u.s.o. - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2506771

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zamów dostęp testowy i zapoznaj się ze wszystkimi możliwościami programu.