Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2871717

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 2 października 2013 r.
I SA/Łd 811/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Joanna Grzegorczyk-Drozda.

Sędziowie: NSA Bogusław Klimowicz (spr.), WSA Cezary Koziński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi Wydział I po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 października 2013 r. sprawy ze skargi A. Ł.-W. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych. oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.