I SA/Łd 73/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi - OpenLEX

I SA/Łd 73/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2825023

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 27 stycznia 2015 r. I SA/Łd 73/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Joanna Tarno.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział I po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 27 stycznia 2015 r. sprawy ze skargi A. Ł. sp. z o. o z siedzibą w Ł. na interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. działającego z upoważnienia Ministra Finansów z dnia (...) nr (...) w przedmiocie przepisów prawa podatkowego dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z uczestnictwem pracowników i członków ich rodzin w imprezie integracyjnej postanawia: podjąć zawieszone postępowanie.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.