Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2835584

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 18 sierpnia 2015 r.
I SA/Łd 610/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Tomasz Adamczyk (spr.).

Sędziowie: NSA Bogusław Klimowicz, WSA Joanna Tarno.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział I po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 sierpnia 2015 r. sprawy ze skargi Z. D. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie ustalenia zobowiązania podatkowego w podatku od spadków i darowizn oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.