Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2859770

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 29 stycznia 2013 r.
I SA/Łd 399/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Bożena Kasprzak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział I po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 29 stycznia 2013 r. sprawy ze skargi A Spółki Akcyjnej Oddział Ł. - Miasto na interpretację Burmistrza G. z dnia (...) roku nr (...) w przedmiocie odmowy wyłączenia z opodatkowania podatkiem od nieruchomości latarni oświetleniowych znajdujących się w pasach dróg publicznych postanawia: podjąć zawieszone postępowanie.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.