Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2887985

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 11 września 2012 r.
I SA/Łd 315/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Joanna Grzegorczyk-Drozda (spr.).

Sędziowie NSA: Paweł Janicki, Bogusław Klimowicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział I po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 września 2012 r. sprawy ze skargi A Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ł. na decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Ł. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 2007 r. oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.