Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2859898

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 29 stycznia 2013 r.
I SA/Łd 1464/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Bożena Kasprzak.

Sędziowie: WSA Ewa Cisowska-Sakrajda, NSA Bogusław Klimowicz (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział I po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 stycznia 2013 r. sprawy ze skargi M. K. z udziałem uczestnika postępowania T. K. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2011 r. i odmowy stwierdzenia nadpłaty w tym podatku oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.