Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2894670

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 22 marca 2011 r.
I SA/Łd 144/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Joanna Tarno.

Sędziowie WSA: Tomasz Adamczyk (spr.), Bartosz Wojciechowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi, Wydział I po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 marca 2011 r. sprawy ze skargi A Oddział w P. z siedzibą w K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie odmowa stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za rok 2006 oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.