Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2894663

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 22 marca 2011 r.
I SA/Łd 141/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Joanna Tarno.

Sędziowie WSA: Tomasz Adamczyk, Bartosz Wojciechowski (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi, Wydział I po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 marca 2011 r. sprawy ze skargi A Europa SE Oddział w P. z siedzibą w K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za lata 2005 - 2006 oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.