Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2859169

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 11 stycznia 2013 r.
I SA/Łd 1399/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Bogusław Klimowicz.

Sędziowie: NSA Teresa Porczyńska, WSA Joanna Grzegorczyk-Drozda (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział I po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 stycznia 2013 r. sprawy ze skargi A s.c. K. P., J. P. z siedzibą w A. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie: określenia nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy za miesiące od marca do listopada 2008 r. i zobowiązania podatkowego za grudzień 2008 r. oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.