I SA/Łd 1212/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2807051

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 4 lutego 2016 r. I SA/Łd 1212/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Tomasz Adamczyk.

Sędziowie: NSA Anna Świderska, WSA Paweł Kowalski (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział I po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 lutego 2016 r. sprawy ze skargi F. M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym za lata 2004 - 2007 wraz z odsetkami oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.