I SA/Łd 119/20, Utrzymanie zabytku jako warunek zwolnienia z podatku od nieruchomości. - Wyrok Wojewódzkiego Sądu... - OpenLEX

I SA/Łd 119/20, Utrzymanie zabytku jako warunek zwolnienia z podatku od nieruchomości. - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3063947

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zamów dostęp testowy i zapoznaj się ze wszystkimi możliwościami programu.