I SA/Kr 923/13 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2870996

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 12 września 2013 r. I SA/Kr 923/13

UZASADNIENIE

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, w składzie:, Przewodnicząca Sędzia: WSA Nina Półtorak, Sędzia: WSA Paweł Dąbek (spr.), Sędzia: WSA Urszula Zięba, Protokolant: Aleksandra Osipowicz, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 września 2013 r., sprawy ze skargi P.K. i M.K., przy uczestnictwie M.W. jako przedstawiciela ustawowego małoletniej M.K., na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej, z dnia 3 kwietnia 2013 r. Nr (...), w przedmiocie stwierdzenia nieważności postanowienia - skargę oddala - @U

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.