Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2880232

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 22 czerwca 2012 r.
I SA/Kr 705/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Maja Chodacka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 22 czerwca 2012 r. sprawy ze skargi W.G. na postanowienia Dyrektora Izby Celnej z dnia 1 marca 2012 r. Nr (...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...), (...) w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia postanawia: połączyć do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy o sygnaturze akt od I SA/Kr 705/12 do I SA/Kr 717/12 i prowadzić je dalej pod sygnaturą akt I SA/Kr 642/12

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.