I SA/Kr 699/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie - OpenLEX

I SA/Kr 699/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2803893

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 28 listopada 2017 r. I SA/Kr 699/17

UZASADNIENIE

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie: Przewodniczący Sędzia: WSA Stanisław Grzeszek Sędziowie: WSA Grażyna Firek (spr.) WSA Inga Gołowska Protokolant: specjalista Bożena Piątek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 listopada 2017 r. sprawy ze skargi E. T. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 11 maja 2017 r. nr (...) w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego na 2017 r. - skargę oddala - @U

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.