Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2862182

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 8 marca 2013 r.
I SA/Kr 196/12

UZASADNIENIE

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie: Przewodniczący - Sędzia WSA Maja Chodacka po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 8 marca 2013 r. sprawy ze skargi Z.L. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 30 listopada 2011 r., nr (...), w przedmiocie ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2006 r. postanawia: - odmówić zawieszenia postępowania - @U

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.