Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2862078

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 13 marca 2013 r.
I SA/Kr 1666/12

UZASADNIENIE

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, w składzie:, Przewodniczący Sędzia: WSA Agnieszka Jakimowicz, Sędziowie: WSA Nina Półtorak, WSA Urszula Zięba (spr.), Protokolant: Iwona Sadowska - Białka, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 1 marca 2013 r., sprawy ze skargi Towarzystwa "P" Sp. z o.o. w K., na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej, z dnia 28 sierpnia 2012 r. Nr (...), w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 2008 r., - skargę oddala - @U

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.