Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2892321

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 19 stycznia 2011 r.
I SA/Kr 1619/10

UZASADNIENIE

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, w składzie:, Przewodniczący Sędzia: WSA Paweł Dąbek (spr.), Sędziowie: WSA Piotr Głowacki, WSA Bogusław Wolas, Protokolant: Daniel Marzec, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 stycznia 2011 r., sprawy ze skargi D.S. i T.S., na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej, z dnia 10 marca 2008 r. Nr (...), w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2006 r., - skargę oddala - @U

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.