I SA/Kr 1398/18, Usługi doradcze między podmiotami powiązanymi jako wyłączone z kosztów podatkowych. - Wyrok Wojewódzkiego Sądu... - OpenLEX

I SA/Kr 1398/18, Usługi doradcze między podmiotami powiązanymi jako wyłączone z kosztów podatkowych. - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2630105

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.