I SA/Kr 1032/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie - OpenLEX

I SA/Kr 1032/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2802683

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 9 listopada 2017 r. I SA/Kr 1032/17

UZASADNIENIE

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie: Przewodniczący Sędzia: WSA Piotr Głowacki Sędziowie: WSA Inga Gołowska WSA Stanisław Grzeszek (spr.) Protokolant st. sekretarz: Iwona Sadowska - Białka po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w trybie uproszczonym w dniu 9 listopada 2017 r. sprawy ze skargi A. w K. na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w K. z dnia 27 lipca 2017 r. Nr (...) w przedmiocie odmowy zapoznania się z dokumentami - skargę oddala - @U

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.