I SA/Ke 698/12, Odroczenie, umorzenie lub rozłożenie na raty zaległości podatkowej. Ulga w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc de minimis. - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1269801

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.