I SA/Ke 421/20, Zasady ustalania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. - Wyrok Wojewódzkiego Sądu... - OpenLEX

I SA/Ke 421/20, Zasady ustalania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3125695

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zamów dostęp testowy i zapoznaj się ze wszystkimi możliwościami programu.